Regulamin

Regulamin

1. Zamówienie usług Ośrodka następuje po wpłacie 30 % ich wartości. Rezerwacja wstępna, utrzymywana jest przez 5 dni, później ulega likwidacji w przypadku braku wpłaty. Wpłata zaliczki stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację niniejszego regulaminu.
2. Zaliczka zostaje zwrócona, jeżeli klient zrezygnuje z usługi najpóźniej na 30 dni przed ich terminem. Po tym terminie zaliczka zostaje zatrzymana.

3. Pozostałą część wpłaty należy uiścić w formie przedpłaty lub gotówką najpóźniej w dniu przyjazdu.

4. Klient zobowiązany jest rozpocząć pobyt w ustalonym terminie. W przypadku nie przyjechania i nie poinformowania zarządcy ośrodka o problemach z dojazdem, Ośrodek ma prawo wynająć pomieszczenia innym osobom po upływie 24 godzin od daty rozpoczęcia zarezerwowanych usług, bez prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki i świadczenia usług.

5. Za nasze usługi wystawiamy rachunek. Prosimy o zgłoszenie chęci ich otrzymania w dniu przyjazdu na Ośrodek.

6. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Każda dodatkowa godzina pobytu poza przysługującą kosztuje 10 zł.

7. W sezonie letnim preferujemy sprzedaż turnusów od soboty do soboty.

8. Każdy korzystając z usług Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., a także do zachowania porządku i czystości w miejscach pobytu.

9. Każdy korzystający z noclegów w Ośrodku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem ośrodka przy zakwaterowaniu. Przed wyjazdem należy zdjąć pościel, pozostawić pomieszczenia w należytym porządku oraz przekazać klucze przed ich opuszczeniem.

10. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń grzejnych . Na terenie Ośrodka nie wolno używać własnych urządzeń radiowych które zakłócałyby spokój innym osobom.

11. Każdy korzystający z usług Ośrodka zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania obsłudze Ośrodka wszelkich strat i uszkodzeń występujących podczas pobytu. Ośrodek ma prawo do żądania odszkodowania za spowodowane straty.

12. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Osobom nie przestrzegającym ciszy nocnej może zostać wypowiedziana umowa korzystania z usług i mogą zostać poproszeni o opuszczenie Ośrodka.

13. Brama wjazdowa jest zamykana od 23.00 do 6.00. W przypadku konieczności wjazdu lub wyjazdu, fakt ten należy uzgodnić wcześniej z obsługą Ośrodka.

14. Ośrodek posiada niestrzeżoną plażę i każdy korzysta z niej na własną odpowiedzialność.

15. Na Ośrodku, za wyjątkiem plaży, mogą przebywać zwierzęta domowe. Właściciel zwierząt jest zobowiązany do dbania o czystość w pomieszczeniach, w których one przebywają i do usuwania ich odchodów oraz dbania o bezpieczeństwo innych osób.

16. Korzystanie z plaży, boisk ,grillowiska oraz placu zabaw jest bezpłatne. Korzystanie z urządzeń sportowych i sprzętu pływającego jest odpłatne. Węgiel i drewno do grilla lub na ognisko każdy organizuje we własnym zakresie.

17. Zezwala się na korzystanie z własnych urządzeń sportowych oraz sprzętów pływających, za które jednak Ośrodek nie ponoście żadnej odpowiedzialności.

18. Przy grupach zorganizowanych powyżej 10 osób pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł od pokoju na pokrycie ewentualnych szkód. Jest ona zwrotna gdy szkód nie stwierdzono.

19. Ośrodek posiada niestrzeżony i bezpłatny parking. Zezwala się na parkowanie osobom korzystającym z usług Ośrodka, na własną odpowiedzialność. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

20. Za rzeczy pozostawione w pokojach lub na terenie Ośrodka przez Gości ,właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

21. Osoby nie zameldowane ,nie będące Gośćmi Ośrodka nie mogą przebywać w pokojach oraz na posesji bez powiadomienia właściciela obiektu.

22. Dopuszcza się palenie otwartego ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zguby, kradzieże rzeczy przebywających na Ośrodku.


W POKOJACH „PTASIEGO DWORU” OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA
w przypadku złamania niniejszego zakazu Gość ponosi dodatkowe koszty sprzątania w wysokości 200zł.

ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO POBYTU NA NASZYM OŚRODKU!